اتاقک دیزل ژنراتور برق در ابعاد مختلف

اتاقک دیزل ژنراتور برق (کانوپی سایلنت) جهت محصور کردن دستگاه و حفاظت از آن در برابر عوامل بیرونی، در عین کاهش محسوس صدا دستگاه استفاده می شود. در ساخت این اتاقک از لرزه گیر های مخصوص و داکت های هوا جهت شکست صدا خروجی و نوار های درز گیر استاندارد و شانه تخم مرغی با دانسیته بالا استفاده شده است. در قسمت تحتانی این اتاقک باک موقت سوخت در نظر گرفته شده که حجم آن امکان سفارشی سازی دارد. تابلو برق های به کار گرفته شده در ساخت این دستگاه در انواع مختلف دستی و اتوماتیک می باشد.

اتاقک ژنراتور برق c200