محاسبه ابعادی ورودی های هوا، ارتفاع اتاق و … در هنگام نصب دیزل ژنراتور باید مسائلی را در نظر گرفت که توضیح آن در این مقاله نمی گنجد. اما نکات کلی که باید در طراحی کلی در نظر گرفت که در ادامه آمده است.

نصب دیزل ژنراتور

همیشه توجه نمایید که در نصب دیزل ژنراتور هوای ورودی باید از سمت ژنراتور وارد و از سمت رادیاتور موتور دیزل خارج گردد. این امر به این دلیل است که اصولاً دمای ژنراتور همیشه پایین تر از موتور دیزل است. این امر سبب می گردد که هوای محیط به راحتی بتواند گرما را از ژنراتور و موتور دیزل جذب نماید.

نصب دیزل ژنراتور در محل

در برخی موارد دیده می شود که کارفرمایان جهت خنک کاری بیشتر دیزل ژنراتور از چندین ورودی و خروجی هوا استفاده می کنند. این امر در بسیاری مواقع سبب به هم ریختگی جریان هوای اطراف دیزل ژنراتور می گردد که تاثیر معکوس و آسیب رسان بر روی کارایی ژنراتور و موتور دیزل خواهد داشت.

لذا همواره سعی نمایید در محل نصب دیزل ژنراتور هوای ورودی از یک سمت وارد و از یک سمت تخلیه گردد.

طراحی داکت خروجی رادیاتور دیزل ژنراتور

در صورتی که امکان خروج هوای رادیاتور دیزل ژنراتور به فضای آزاد مقدور نیست باید جهت خروج هوای رادیاتور داکت مناسب تعبیه نمود. طراحی و نصب صحیح داکت هوای خروجی علاوه بر تاثیر بر روی خنک کنندگی موتور دیزل و یا ژنراتور گاز سوز بر میزان صدای تولیدی فن نیز تاثیر گذار است.

باید توجه شود که از دادن زوایای ناگهانی به داکت خروجی جلوگیری شود. همچنین در صورت نیاز به تغییر زاویه داکت خروجی هوا این تغییر زاویه به صورت نرم تر طراحی و اجرا گردد. تصاویر ذیل گویای این مطلب میباشد.

نصب و راه اندازی ژنراتور برق

نحوه زانو دادن به لوله اگزوز (exhaust)

زاویه دادن به لوله اگزوز گازهای خروجی از موتور دیزل ژنراتور برای رسیدن به فضای آزاد بسیار اتفاق میافتد. شعاع زانو دادن از نکات مهم در این زمینه است.

توجه داشته باشید که شعاع زاویه شما همیشه باید 3 برابر قطر لوله اگزوز دیزل ژنراتور باشد. به عنوان مثال چنانچه قطر لوله اگزوز شما 20 سانتی متر است زانویی شما باید دارای شعاع بین 60 تا 700 سانتی متر باشد. شکل زیر گویای این مسئله می باشد.

نصب و راه اندازی مولد برق

نحوه سوخت رسانی به دیزل ژنراتور از تانکر اصلی

یکی از مواردی بسیار مهم نحوه سوخت رسانی به دیزل ژنراتور می باشد. این امر با توجه به اینکه گازوییل های موجود در بازار دارای آب و مواد و ذرات معلق دیگر هستند بسیار اهمیت میابد. شاید در ابتدا این نکته در ذهن شما شکل گیرد که دیزل ژنراتور دارای فیلتر سوخت و نیز فیلتر های آب گیر هستند و دیگر نگرانی نیست! باید توجه داشته باشید که ظرفیت مخزن آب گیر فیلتر گازوییل بسیار محدود می باشد. همچنین فیلتر صافی گازوییل نیز دارای ظرفیت محدودی است. به همین دلیل هموارده باید نکات زیر را در نصب دیزل ژنراتور در نظر بگیرید.

  • هرگز شیر گازوییل تانکر سوخت را از پایین ترین قسمت جهت مصرف دیزل ژنراتور نصب ننمایید : زیرا آب و املاح به دلیل سنگین بودن، همیشه در قسمت پایینی تانکر سوخت قرار دارند. همچنین برای رفع این مشکل یک شیر تخلیه در انتهایی ترین قسمت تانکر سوخت قرار دهید تا بتوانید هر چند وقت یکبار تانکر سوخت را از املاح و آب تخلیه نمایید.
  • هرگز سطح سوخت در محل نصب تانکر سوخت نباید بالاتر از دیزل ژنراتور شما باشد : این امر سبب خرابی موتور سوخت شما می گردد که بحث ان در این زمان نمیگنجند.