After cool همانطور که از نامش مشخص است به صورت تحت الفظی به معنای “خنک کردن پس از” می باشد. همانطور که در بخش نحوه اثر کارکرد توربو شارژر بر روی دیزل ژنراتور توضیح دادیم، متراکم کردن حداکثری هوای ورودی به موتور سبب افزایش نسبت تراکم و در نتیجه بهبود کارکرد موتور دیزل می گردد.

در واقع اگر در هر مرحله از احتراق موتور دیزل ، بتوان هوای بیشتری را وارد سیلندر نمود نسبت تراکم افزایش یافته و کارکرد آن بهتر می گردد. همچنین می دانیم که سرد و خنک نمودن هوا سبب کاهش حجم و متراکم شدن آن می شود. در موتور های دیزل هنگامی که هوا توسط توربو شارژر متراکم می گردد دمای آن افزایش می یابد. حال اگر بتوان دمای این هوای متراکم شده و خروجی از توربو شارژر را کاهش داد، آن گاه متراکم تر خواهد شد.

After Cool از لحاظ ساختاری شبیه رادیاتور است. معمولاً  افترکول در کنار رادیاتور قرار میگیرد. در شکل های زیر تصویر برخی از دیزل ژنراتور پرکینز که دارای افتر کوول می باشد آمده است.

افتر کوول موتور 1506A-E88TAG3

در موتور های دیزل پرکینز After Cool (افتر کوول) در واقع همین وظیفه را برعهده دارد که هوای متراکم شده و داغ پس از توربو شارژر وارد After Cool می گردد. افترکول ساختاری شبیه رادیاتور دارد و این امر سبب خنک شدن هوای داخل آن و در نتیجه تراکم بیشتر هوای داخل آن می گردد.

افترکولر

نحوه کارکرد After Cool در موتور دیزل

شکل شماتیک بالا مثالی برای روشن شدن بیشتر مسئله است. همانطور که در شکل آمده هوای متراکم شده بعد از توربو شارژر فشاری حدود 138kpa و در دمای 150 درجه سلسیوس می باشد. این هوا وارد افتر کوول گردیده و به علت در مجاورت قرار گرفتن با هوای 29°C محیط در هنگام خروج از افتر کول دمایی حدود 49°C و فشار 124kpa دارد. این کاهش دما نقش چشمگیری در افزایش نسبت فشار هوای ورودی به موتور دیزل دارد.

افترکولر موتور دیزل

نمای دیگری از نحوه کارکرد After Cool

البته در موتور های توان بالاتر جهت بهبود خنک کنندگی و متراکم نمودن هر چه بیشتر هوای ورودی به موتور دیزل از آب جهت خنک نمودن هوای ورودی به موتور بعد از توربو شارژر دیزل استفاده می گردد. در این حالت دستگاه دارای Water Cool می باشد.

تشخیص After Cool یا Water Cool از نام موتور؟

موتورهای دیزل پرکینز که دارای After Cool هستند یک حرف A بزرگ در قسمت دوم نام آنها وجود دارد. مثلا موتور دیزل پرکینز 1104A-44TG2 فاقد افتر کول می باشد اما همین تیپ موتور مدل 1104C-44TAG دارای افتر کول است.

حرف A بزرگ که در قسمت دوم آمده است اول کلمه After Cool می باشد. در زیر برخی از موتورهای دیزل پرکینز که دارای افتر کوول می باشند آمده است.

  • 1506A-E88TAG
  • 12206A-E13TAG2
  • 4006-23TAG2A

همچنین علاوه بر این از روی رادیاتور موتور دیزل می توان وجود افتر کول را تشخیص داد. رادیاتور این دیزل ها در توان های پایین دو تکه می باشد که به راحتی قابل تشخیص است.

نحوه تشخیص وجود Water Cool در یک موتور دیزل پرکینز از روی نام آن شبیه آنچه که در قسمت After Cool توضیح داده شده می باشد. هر موتور دیزلی که دارای واتر کول می باشد یک حرف W در قسمت دوم نام دستگاه دارد.

به عنوان مثال موتور دیزل پرکینز های زیر دارای واتر کوول هستند.

  • 4012-46TWG2A
  • 4012- 46TWG3A
  • 4012-46TWG4A