مشخصات عمومی انواع شاسی سیار ساخت پایور دیزل آسیا :
۱– استفاده از رنگ کوره ای الکترواستاتیک در تمام قسمتهای کانوپی دیزل ژنراتور.

۲- تعبیه فرمان (مال بند) متحرک (در صورت سفارش کارفرما).

۳- حجم باک سوخت متناسب با مصرف موتور دیزل برای کاهش دفعات سوختگیری.

۴- متناسب بودن لاستیک و رینگ استفاده شده با وزن مجموعه دیزل ژنراتور با در نظر گرفتن وزن باک پر.

۵- استفاده از کمک فنر مناسب برای افزایش ضربه پذیری و انعطاف مجموعه

۶- استفاده از ورقهای متناسب با توان و وزن دیزل ژنراتور در ساخت شاسی.

۷- وجود چراغ خطر و علائم هشدار جهت جابجایی در تاریکی (در صورت سفارش کارفرما).

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team