لیست قیمت دیزل ژنراتور پرکینز (Perkins)با ژنراتور استمفورد (Stamford)

موتور perkinsژنراتور Stamfordprime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
مشخصات فنی
403D-11G PI044E910تماس بگیرید
403D-15G PI044G1315تماس بگیرید
404D-22G PI144E2022تماس بگیرید
1103A-33G PI144H3033تماس بگیرید
1103A-33TG1 Uci224d4550تماس بگیرید
1103A-33TG1 Uci224f5560تماس بگیرید
1104A-44TG1 Uci224f6572تماس بگیرید
1104C-44TAG2 Uci274d100110تماس بگیرید
1006TAG Uci274e136150تماس بگیرید
1006TAG2 Uci274f150165تماس بگیرید
1106C-E66TAG4 Uci274h185200تماس بگیرید
1306C-E87TAG6 HCI4F250275تماس بگیرید
2206A-E13TAG2 HCI4F360400تماس بگیرید
2206A-E13TAG3 HCI4F405450تماس بگیرید
2506A-E15TAG2 HCI5D500500تماس بگیرید
2806A-E18TAG1A HCI5F600660تماس بگیرید
4006-23TAG2A HCI634G750825تماس بگیرید
4006-23TAG3A HCI634H800900تماس بگیرید
4008TAG1A HCI634J9001000تماس بگیرید
4008TAG2API044G10201130تماس بگیرید
4012-46TWG2A PI734C12501385تماس بگیرید

– تمامی دیزل ژنراتور ها دارای گرمکن (Heater) و کلید Circuit Breaker می باشند.

– تمامی موتورها و ژنراتورها دارای گواهی اصالت کالا از شرکت سازنده و برگه تست فنی می‌باشند.

– دارای مخزن سوخت روزانه و باتری خشک اتمی و سایلنسر اگزوز

– لرزه گیر آکاردئونی اگزوز

– ضربه گیر زیر شاسی

قیمت دیزل ژنراتور پرکینز

 


لیست قیمت دیزل ژنراتور کامینز (کومنز) Cummins با ژنراتور استمفورد (Stamford)

موتور Cumminsژنراتور Stamfordprime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
مشخصات فنی
6BTA5.9G5 Uci274d100110تماس بگیریدارسال درخواست
403D-15G6BTA59Uci274e126140تماس بگیرید
6BTAA59G7 Uci274f160175تماس بگیرید
6CTAA8.3G1 Ucdi274j180200تماس بگیرید
6CTAA8.3G2 Uci274K225250تماس بگیریدارسال درخواست
QSL9G3 HCI444C250275تماس بگیرید
6LAA8.9G2 HCI4D270300تماس بگیرید
QSL9-G5HCI4E300330تماس بگیرید
NTA855-G6 PI044G315350تماس بگیریدارسال درخواست
NTA855-G4PI044G360400تماس بگیرید
NTA855-G7HCI4F400440تماس بگیرید
QSX15-G8 HCI5F500550تماس بگیرید
VTA28-G5HCI5F630700تماس بگیرید
QSK23-G3HCI634H810900تماس بگیرید
QST30-G3HCI634J9001000تماس بگیرید
QST30-G4HCI634K10201130تماس بگیرید

– تمامی دیزل ژنراتور ها دارای گرمکن (Heater) و کلید Circuit Breaker می باشند.

– تمامی موتورها و ژنراتورها دارای گواهی اصالت کالا از شرکت سازنده و برگه تست فنی می‌باشند.

– دارای مخزن سوخت روزانه و باتری خشک اتمی و سایلنسر اگزوز

– لرزه گیر آکاردئونی اگزوز

– ضربه گیر زیر شاسی


لیست قیمت دیزل ژنراتور ولوو (Volvo) با ژنراتور استمفورد (Stamford)

موتور Volvoژنراتور Stamfordprime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
مشخصات فنی
TAD530GE uci274c90100تماس بگیرید
TAD531GE uci274c100110تماس بگیرید
TAD532GE uci274f150135تماس بگیرید
TAD731GE Uci274g157175تماس بگیرید
TAD732GE uci274c180200تماس بگیرید
TAD733GE UCDI274J175225تماس بگیرید
TAD733GE UCDI274J207230تماس بگیرید
TAD733GE UCDI274K220245تماس بگیرید
TAD734GE hci4c250275تماس بگیرید
TAD940GE hci4d270300تماس بگیرید
TAD941GE HCI4E315330تماس بگیرید
TAD1341GE HCI4E320335تماس بگیرید
TAD1342GE hci5c350385تماس بگیرید
TAD1341GE hci4f375400تماس بگیرید
TAD1343GE hci4f375415تماس بگیریدارسال درخواست
TAD1344GE HCI4F405450تماس بگیریدارسال درخواست
TAD1345GE hci5c450500تماس بگیرید
TAD1642GEhci5e500550تماس بگیریدارسال درخواست
TAD1642GEhci5e570630تماس بگیرید
TWD1643GE hci5e640710تماس بگیرید

– تمامی دیزل ژنراتور ها دارای گرمکن (Heater) و کلید Circuit Breaker می باشند.

– تمامی موتورها و ژنراتورها دارای گواهی اصالت کالا از شرکت سازنده و برگه تست فنی می‌باشند.

– دارای مخزن سوخت روزانه و باتری خشک اتمی و سایلنسر اگزوز

– لرزه گیر آکاردئونی اگزوز

– ضربه گیر زیر شاسی


لیست قیمت دیزل ژنراتور کوپله فابریک (خارجی)
با موتور ولوو پنتا (Volvo Penta)

موتور Volvoژنراتور StamfordPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
TAD530GEUCI224G8594تماس بگیرید
TAD531GEUCI274C100109تماس بگیرید
TAD532GEUCI274E130142تماس بگیرید
TAD731GEUCI274F152167تماس بگیرید
TAD732GEUCI274G186206تماس بگیرید
TAD733GEUCI274H205227تماس بگیرید
TAD734GEUCDI274K250277تماس بگیرید
TAD1341GEHCI444D315346تماس بگیرید
TAD1342GEHCI444E352387تماس بگیرید
TAD1343GEHCI444F378414تماس بگیرید
TAD1344GEHCI444F412452تماس بگیرید
TAD1345GEHCI544C451501تماس بگیرید
TAD1641GEHCI544D509556تماس بگیرید
TAD1642GEHCI544E570651تماس بگیرید
TWD1643GEHCI544F630700تماس بگیرید


لیست قیمت دیزل ژنراتور کوپله فابریک (خارجی)
با موتور پرکینز (Perkins)

موتور Perkinsژنراتور Meccalteژنراتور 
Stamford
Prime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
403A-15G1ECO3-2LN/4PI044G1315تماس بگیرید
404A-22G1ECO28-2L/4PI144D2022تماس بگیرید
1103A-33GECO32-2S/4PI144G3033تماس بگیرید
1103A-33TG1ECO32-1L/4UCI224D4550تماس بگیرید
1103A-33TG2ECO32-2L/4UCI224F6066تماس بگیرید
1104A-44TG2ECP34-1SUCI224G8088تماس بگیرید
1104C-44TAG2ECP34-2SUCI274C100110تماس بگیرید
1106A-70TG1ECP34-2LUCI274E135150تماس بگیرید
1106A-70TAG2ECO38-1SUCI274F150165تماس بگیرید
1106A-70TAG3ECO38-2SUCI274H180200تماس بگیرید
1106A-70TAG4ECO38-3SUCI274H200230تماس بگیرید
1506A-E88TAG2ECO38-1LUCDI274J230250تماس بگیرید
1506A-E88TAG3ECO38-2LUCDI274K250275تماس بگیرید
1506A-E88TAG5ECO38-3LHCI444D300330تماس بگیرید
2206A-E13TAG2ECO40-1SHCI444E350400تماس بگیرید
2206A-E13TAG3ECO40-2SHCI444F400450تماس بگیرید
2506C-E15TAG1ECO40-3SHCI544C455500تماس بگیرید
2506C-E15TAG2ECO40-1.5LHCI544D500550تماس بگیرید
2806A-E18TAG1ECO40-2LHCI544E600660تماس بگیرید
2806A-E18TAG2ECO40-2LHCI544F650725تماس بگیرید
4006-23TAG2AECO 40-VL/4HCI634G750825تماس بگیرید
4006-23TAG3AECO43-1SN/4HCI634G800900تماس بگیرید
4008TAG1AECO43-2SN/4HCI634H9101000تماس بگیرید
4008TAG2AECO43-1LN/4HCI634J10221125تماس بگیرید
4008-30TAG3ECO43-1LN/4HCI634K11251250تماس بگیرید
4012-46TWG2AECO43-2LN/4PI734A12501385تماس بگیرید
4012-46TWG3AECO43-VL/4PI734B13501500تماس بگیرید


موتور ژنراتور بنز (Benz)

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
BenzOM364MeccalteECO32-3L/47083
BenzOM355MeccalteECP34-2L150165
BenzOM355AMeccalteECO38-2SN/4168198
BenzOM357MeccalteECO38-1LN/4180211


قیمت دیزل ژنراتور دویتس آلمان (Deutz)

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
قیمت
(ریال)
DeutzBF4M1013EMeccalteECP34-1S8594تماس بگیرید
DeutzBF4M1013ECMeccalteECP34-2S105115.5تماس بگیرید
DeutzBF4M1013FCMeccalteECP34-1L130143تماس بگیرید
DeutzBF6M1013ECMeccalteECP34-2L164180.4تماس بگیرید
DeutzBF6M1013FC-G2MeccalteECO38-1S180198تماس بگیرید
DeutzBF6M1013FC-G3MeccalteECO38-2S205225.5تماس بگیرید
DeutzTCDL2013L06MeccalteECO38-1LN4250275تماس بگیرید
DeutzBF6M1015C-G2MeccalteECO38-3LN4350400تماس بگیرید
DeutzBF6M1015C-G3StamfordHCI444E350400تماس بگیرید


قیمت دیزل ژنراتور لوول (LOVOL) ساخت کشور چین

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
Lovol1003GStamford PowerSLG184G27.532.5
Lovol1003TGStamford PowerSLG224D5055
Lovol1004GStamford PowerSLG224D5055
Lovol1004TGGucbirGA475055
Lovol1004TGStamford PowerSLG224F7077
Lovol1006TG1StamfordUCI274C100110
Lovol1006TG1Stamford PowerSLG274C100110
Lovol1006TAG14GucbirGA125125138
Lovol1006TG2Stamford PowerSLG274125138
Lovol1006TG2A14StamfordUCI274E140154
Lovol1006TAGStamford PowerSLG274150165
Lovol1106TAG2Stamford PowerSLG274F162178.5
Lovol1106TAG3Stamford PowerSLG274176193
Lovol1106TAG4Stamford PowerSLG274G197217
Lovol1004NGگازسوزStamford PowerSLG184H37.541
Lovol1006NGگازسوزStamford PowerSLG224D5662


موتور ژنراتور ایوکو (IVECO) ساخت کشور ایتالیا

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
IvecoNEF45SM1AMeccalteECO32-2L/46066
IvecoNEF45SM2AMeccalteECO32-3L/47582.5
IvecoTM2AMeccalteECP34-2S100110
IvecoNEF67SM1AMeccalteECP34-1L125138
IvecoTM2AMeccalteECP34-2L145159.5
IvecoTM3AMeccalteECP34-3L4160176
IvecoNEF67TE2AMeccalteECO38-2S200220
IvecoC87TE1DMeccalteECO38-1LN/4250275
IvecoC10TE1DMeccalteECO38-2LN/4300330
IvecoC13TE2AMeccalteECO38-3L350400
IvecoC13TE3AMeccalteECO40-1S4400440


موتور ژنراتور دوسان (Doosan) ساخت کشور کره جنوبی

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
DoosanP086TIMeccalteECO38-2SN/4200220
DoosanP086TIMeccalteECO38-3SN/4230250
DoosanP126TIMeccalteECO38-1LN/4250275
DoosanP126TIMeccalteECO38-2LN/4300331
DoosanP126TI-IIStamfordHCI444D314345
DoosanP126TI-IIStamfordHCI444E344384
DoosanP158LE-1MeccalteECO40-1S/4375410
DoosanP158LE-1StamfordHCI444F400444
DoosanP158LEStamfordHCI544C445509
DoosanDP158LCMeccalteECO40-3S/4460510
DoosanP180LEStamfordHCI544C480528
DoosanP180LEStamfordHCI544D500550
DoosanDP158LCMeccalteECO40-1L/4525580
DoosanDP180LAMeccalteECO40-1.5L/4575630
DoosanP222LEStamfordHCI544E623685
DoosanP222LE-SMeccalteECO40-2L/4636700
DoosanDP180LBMeccalteECO40-2L/4640710
DoosanP222LEStamfordHCI544F671738
DoosanP222LE-SStamfordHCI544F674741
DoosanDP222LBMeccalteECO40-2L/4680750
DoosanP222LE-IIMeccalteECO40-VL/4700770
DoosanDP222LCMeccalteECO40-VL/4750825


موتور ژنراتور موتورسازان (MotorSazan) ساخت کشور ایران

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
Motorsazan4/248GucbirGA474752
Motorsazan4/248MeccalteECO32-2L/46066
Motorsazan1006.6MeccalteECO32-3L/47077


موتور ژنراتور کاترپیلار (Caterpillar) ساخت کشور آمریکا

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ  ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
Caterpillar3406CTACaterpillarpackage318350
CaterpillarC15ATAACCaterpillarpackage409450
CaterpillarC18ATAACCaterpillarpackage550605
Caterpillar3412CTACaterpillarpackage727800
CaterpillarC32ATAACCaterpillarpackage10001100
Caterpillar3512TACaterpillarpackage11361250
Caterpillar3512TACaterpillarpackage12721400
Caterpillar3512BTACaterpillarpackage13631500
Caterpillar3512B-HDTACaterpillarpackage15901750
Caterpillar3516BTACaterpillarpackage20452250
Caterpillar3516B-HDTACaterpillarpackage22722500
Caterpillar3606Caterpillarpackage24422687
Caterpillar3516C-HDTACaterpillarpackage25002750
CaterpillarC175-16Caterpillarpackage27273000
Caterpillar3608Caterpillarpackage32503575
CaterpillarC175-20Caterpillarpackage36364000
Caterpillar3612Caterpillarpackage48865375
Caterpillar3616Caterpillarpackage65007150


موتور ژنراتور ام تی یو (MTU) ساخت کشور آلمان

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
MTU16V2000G25TDMTU575RSL7074900990
MTU16V2000DS1100MTU575RSL707410001100
MTU16V2000G65TBMTU575RSL707410301133
MTU18V2000G65TDMTU740RSL707611301243
MTU18V2000G65TBMTU740RSL707611601276
MTU12V4000G23Leroy SomerLSA51.2S5517501925


موتور ژنراتور کوهلر (Kohler) ساخت کشور آمریکا

موتورمدل موتورمدل ژنراتور MeccAlteتوان دائم
(KVA)
KOHLERKDI1903MECO28-2LN/425
KOHLERKDI2504MECO28-VL/430
KOHLERKDI2504TMECO32-3S/440


موتور ژنراتور دویتس چینی (Deutz-China)

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
Deutz-ChinaD226B-3DStamford PowerSLG184G3033
Deutz-ChinaF3L912Stamford PowerSLG184G3033
Deutz-ChinaF4L912Stamford PowerSLG184J4044
Deutz-ChinaTD226B-3DStamford PowerSLG224C42.546
Deutz-ChinaF4L912TStamford PowerSLG224D5055
Deutz-ChinaF6L912Stamford PowerSLG224E6066
Deutz-ChinaWP4D66E200Stamford PowerSLG224E62.569
Deutz-ChinaTD226B-4DStamfordUCI224G8593
Deutz-ChinaWP4D100E200Stamford PowerSLG274C94103
Deutz-ChinaTD226B-6DStamfordUCI274C100110
Deutz-ChinaWP6D132E200Stamford PowerSLG274D125138
Deutz-ChinaWP6D152E200Stamford PowerSLG274E150165
Deutz-ChinaWP10D238E200Stamford PowerSLG274K250275
Deutz-ChinaWP10D264E200Stamford PowerSLG314C250275
Deutz-ChinaWP12D317E200Stamford PowerSLG314D315346
Deutz-ChinaWP13D385E200Stamford PowerSLG314F375410


موتور ژنراتور تلک چینی (China-Telec)

موتورتیپ موتورژنراتورتیپ ژنراتورPrime
(KVA)
Standby
(KVA)
China-TelecLN380Stamford PowerSLG164B1213
China-TelecLN480Stamford PowerSLG164D1617
China-TelecLN485Stamford PowerSLG184E2122
China-TelecLN490Stamford PowerSLG184F2728
China-TelecK4100ZDStamfordPI144H37.541
China-TelecK4100ZD1GucbirGA474752
China-TelecK4100ZDStamford PowerSLG224D5055
China-TelecK4100ZD1GucbirGA475257
China-TelecK4105ZDGucbirGA476066
China-TelecR4110ZDStamford PowerSLG224E6267
China-TelecR4110ZLD1StamfordUCI224F72.580
China-TelecR4110ZLDStamford PowerSLG224F7580


دیزل ژنراتور چیست

دیزل ژنراتور در واقع (Diesel Generator) نوعی ژنراتور است که به وسیله یک موتور از سوخت دیزل استفاده می کند. دیزل ژنراتور معمولا برای مصارف برق اضطراری در زمان قطع برق شبکه سراسری یا زمانی که در دسترس نیست استفاده می شود ولی کاربرد های مصرفی دائم نیز دارد.

دیزل ژنراتور  در ابعاد مختلف موجود می باشد که این ابعاد توسط توان ظاهری آن ها تعیین می شود. توان ظاهری دیزل ژنراتور های کوچک که تا حدود 200 کیلو ولت آمپر را در خروجی به همراه دارند در مصارف اضطراری کاربرد بسیار زیادی دارند. همچنین دیزل ژنراتور هایی که با قابلیت تولید توان در مقیاس  مگا ولت آمپر نیز کوجود هستند که برخی از آنها در شبکه های قدرت کوچک استفاده می شود.

دیزل ژنراتور به ترکیبی از موتور دیزل و ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، کانوپی یا پوشش، عایق‌های صدا، سیستم‌های کنترل، قطع کننده‌های اضطراری مدار، لرزه گیر، باک سوخت، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به منظور تولید برق استفاده می‌شود، اطلاق می گردد.

کوپله دیزل ژنراتور :

به عمل اتصال موتور دیزل و ژنراتور به هم و نصب آن روی یک شاسی (Structure) فلزی و قرار دادن یک تابلو کنترل را در کنار آن به اصطلاح کوپله کردن (Coupling) می گویند .
شرکتهایی در دنیا وجود دارند که منحصراً در صنعت کوپله دیزل ژنراتور فعالیت می کنند . این شرکت ها موتور دیزل و ژنراتور خود را از برندهای ذکر شده در فوق به صورت جدا خریداری نموده و آنها را کوپل می کنند . این شرکت ها دیزل ژنراتور های کوپله خود را بسته به نیاز بازار به صورت دیزل ژنراتور با کانوپی سایلنت ،شاسی سیار دیزل ژنراتور و … تحت نام تجاری خود به بازار عرضه مینمایند .
کوپله کاران بزرگ صنعت دیزل ژنراتور می توان به برندهای اف جی ویلسون FG Wilson و کامینز پاور Cummins Power انگلستان اشاره نمود .شرکتهایی که دیزل ژنراتور را کوپله می کنند در اصطلاح پکیجر (Packager) دیزل ژنراتور گفته می شوند.

شرکت سازنده موتور دیزل و یا ژنراتور محصولات یکسان را به تمام کوپله کاران دیزل ژنراتور در سراسر دنیا ارسال می کنند. پس هیچ تفاوت کیفیت و یا حتی ساختی بین ژنراتور استمفورد انگلستان که بر روی دیزل ژنراتور کوپله Visa ایتالیا نصب شده با همان ژنراتور که بر روی دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور نصب شده وجود ندارد .

چه عوامی کیفیت کوپله دیزل ژنراتور را مشخص میکند ؟

همان طور که اشاره شد موتور دیزل و ژنراتور برای تمام پکیجرها در تمام نقاط دنیا یکسان می باشد و آنچه به طور کلی کیفیت کوپله دیزل ژنراتور را متفاوت می کند در ابتدا دقت اسمبل و یا کوپل کردن دیزل و ژنراتور و بعد لوازم جانبی مصرفی به کار رفته شده در کوپله و تابلو کنترل دیزل ژنراتور می باشد.

از نکات واقعی تمایز کوپله دیزل ژنراتور شرکتهای مختلف می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1. کیفیت قطعات استفاده شده در تابلو کنترل کنترل دیزل ژنراتور (چینی بودن قطعات به شدت بر روی کیفیت نهایی و قیمت دیزل ژنراتور موثر است) .
2. نوع رنگ قطعات فلزی شامل شاسی اصلی ،تابلو ، کوپله دیزل ژنراتور (استفاده از رنگ پودری الکترواستاتیک یا رنگهای متفرقه نا مرغوب) .
3. نوع و ضخامت ورق به کار رفته شده در ساخت شاسی متناسب با وزن دیزل ژنراتور .
4. گلندهای مقاوم به نفوذ آب و گردو غبار جهت تابلو و ژنراتور .
5. استفاده از چهارچوب مناسب جهت نصب رادیاتور در کوپله دیزل ژنراتور جهت تحمل وزن و جابجا نشدن آن در طول عمر دیزل ژنراتور .
موارد فوق موارد مهمی هستند که کیفیت و عمر کوپله دیزل ژنراتور شما را تعیین می کند .

دیزل ژنراتور کوپله فابریک چیست ؟

پس از آشنایی مختصر با مفهوم کوپله دیزل ژنراتور نوبت به دیزل ژنراتور کوپله فابریک می رسد .
در کشور ایران و بازار دیزل ژنراتور ایران هر دستگاه دیزل ژنراتوری که کار کوپله آن خارج از کشور انجام شده باشد، دیزل ژنراتور کوپله فابریک می نامند .مبدا کشور کوپله کننده (اینکه آمریکا باشد یا افغانستان یا هن یا پاکستان) اثری بر روی نام دیزل ژنراتور کوپله فابریک ندارد و همگی تحت یک عنوان شناخته می شوند . به همین دلیل است که برخی از دیزل ژنراتور های کوپله شرکت های معتبر داخلی کیفیتی به مراتب بالاتر از دیزل ژنراتورهای کوپله فابریک (خارجی) دارند .

ژنراتور یا ژنراتور برق

ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و در نهایت تولید برق می کند. القای الکترومغناطیسی در ژنراتور که منجر به تولید برق می شود با حرکت روتور در اطراف استاتور که میدان الکتریکی، از طریق یک آهنربای دائمی و یا آهنربای مغناطیسی است. این انرژی مکانیکی توسط موتوری که به ژنراتور متصل یا به اصطلاح کوپل شده تولید می شود که به مجموع این دو دستگاه موتور ژنراتور می گویند یا Generating Set گفته می شود.

ژنراتور چگونه کار می کند؟

ژنراتور های مدرن امروز بر مبنای القای الكترومغناطیس كشف شده توسط مایكل فارادی می باشد. مایکل فارادی كشف كرد كه جریان بالای بار الكتریكی می تواند توسط حركت رسانایالكتریكی مانند سیمی كه شامل بار الكتریكی در میدان مغناطیسی است القا شود.
ژنراتور وسیله ای می باشد كه انرژی مكانیكی به دست آمده از منبع بیرونی را به انرژی الكتریكی به عنوان خروجی تبدیل می كند. این مهم است كه درک كنیم كه ژنراتور واقعا انرژی الكتریكی تولید نمی کند. با استفاده از انرژی مكانیكی عرضه شده و با ایجاد حركت و تولید بار الكتریكی در سیم پیچ ها در مدار الكتریكی، برق را به عنوان خروجی سیستم تولید خواهد كرد. این جریان، جریان الكتریكی عرضه شده توسط ژنراتور است. مكانیسم ژنراتور را می توان با درک كار پمپ آب فهمید كه باعث جریان آب می شود اما واقعا آبی ایجاد نمی كند و فقط آب جریان می یابد.

انواع ژنراتور

  • ژنراتور تک فاز

  • ژنراتور سه فاز

  • ژنراتور گازی

  • ژنراتور دیزل

  • ژنراتور بنزینی

ساختمان دیزل ژنراتور

همان طور که در بالا گفته شد ،ساختمان دیزل ژنراتور دارای دو قسمت اصلی است یکی ژنراتور الکتریکی و دیگری موتور دیزلی، اما به صرف وجود این دو یک دیزل ژنراتور نمی تواند به خوبی و مطمئن کار کند. از همین رو یک دیزل ژنراتور دارای اجزایی است که به تفسیر آن ها را شرح می دهیم.

1) موتور: این قسمت از حیاطی ترین بخش های دیزل ژنراتور است و تمام توان مکانیکی که ژنراتور برای حرکت خود می خواهد را موتور آن تامین می کند.

موتور در دیزل ژنراتور باید بسیار دقیق انتخاب شود، زیرا توان مکانیکی که یک موتور تحویل می دهد می تواند توان الکتریکی خروجی ژنراتور ما را مشخص کند و به این وسیله قدرت الکتریکی ما برای استفاده از دیزل ژنراتور بدست می آید. در انتخاب موتور دیزل ژنراتور موارد دیگری مانند میزان صدای تولیدی ژنراتور و میزان حجم محفظه سوخت نیز مهم هستند که باید به آن ها توجه نمود.

موتور های دیزلی برای راه اندازی و تولید توان نیاز به توان الکتریکی دارند. از این رو در اکثر موارد از یک منبع تغذیه که ولتاژ مستقیمی (DC) در حدود 12-24 ولت را تولید می کند برای راه اندازی موتور استفاده می شود. این منبع تغذیه می تواند خود موتور الکتریکی یا تعدادی باتری باشد که این میزان ولتاژ را تامین می کند.

2) ژنراتور: ژنراتور قلب تپنده تولید توان الکتریکی دیزل ژنراتور است که انرژی اولیه خود را از موتور گرفته و تولید توان برق می کند. نوع ژنراتور بر حسب نیاز ما تعیین می شود. برای مثال برای تولید توان بالا نیاز به ژنراتور القایی داریم.

ساختمان ژنراتور اعم از نوع سیم پیچی رتور و استاتور و جریان تحریک آن، تعیین کننده نحوه عملکرد دیزل ژنراتور است.

3) مخزن سوخت ژنراتور: در این قسمت سوخت دیزل ژنراتور وارد می شود و حجم این مخزن بر حسب نوع دیزل ژنراتور متغیر است. برای مثال حجم مخزن یک نمونه دیزل ژنراتور با توان حدود 50 کیلو ولت آمپر حدود 900 لیتر است که به میزان 8 ساعت می تواند کار کند.

4) رگولاتور ولتاژ: رگولاتور ولتاژ وظیفه تنظیم ولتاژ خروجی ژنراتور را دارد که این کار با عملکرد اجزایی مانند رگولاتور، سیم پیچی تحریک، رتورو یکسو کننده انجام می پذیرد.

5) سیستم خنک کننده: در دیزل ژنراتور ها خنک کردن اجزای ولتاژ بسیار مهم است زیرا داغ شدن زیاد و طولانی مدت آن باعث خراب شدن قطعات می شود که این به عملکرد کار ضربه می زند.

در برخی از دیزل ژنراتور ها از مایع و در برخی دیگر از گاز هیدروژن برای خنک سازی استفاده می شود.

6) سیستم روغن ژنراتور: در دیزل ژنراتور ها اجزای مکانیکی بسیاری وجود دارد که دائما در حال کار و حرکت هستند پس برای کارایی بهتر نیاز می باشد که اجزا، روغن کاری شوند. معمولاً هر 10ساعت کار با دیزل ژنراتور باید سطح روغن آن را کنترل کرد و در هر 5000 ساعت روغن باید تعویض شود.

7) شارژر باتری: این قسمت علاوه بر شارژ کردن باتری، میزان شارژ باتری را نشان می دهد، توان این شارژر با توان خروجی ژنراتور متناسب است.

8) سیستم کنترل: این قسمت وظیفه کنترل و مانیتورینگ کل سیستم را دارد. قسمتهایی که لازم است کنترل شوند به شرح زیر است:

ژنراتور: شامل کنترل تمامی پارامتر های دخیل در جنراتور است که شامل ولتاژ، جریان و فرکانس می باشد.

موتور: در کنترل موتور باید پارامترهای سرعت، میزان فعال بودن، فشار روغن، میزان حرارت سیال خنک کننده و … اندازه گیری شود.
پنل خاموش و روشن: سیستم روشن و خاموش کردن اتوماتیک که در بعضی از دیزل ژنراتور ها وجود دارد.

9) شاسی: هر نوع از دیزل ژنراتور یک قسمت با نام شاسی دارد که تمامی تجهیزات بر روی آن نصب می شود.

10) سیستم دود خروجی ژنراتور: دیزل ژنراتور ها به علت خروج دود سمی نیاز مب باشد که سیستمی برای کنترل این دود و جداسازی این قسمت از سایر قسمت ها انجام شود. برای همین منظور در قسمت خروجی موتور این سیستم قراردارد.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team