توربو ژنراتورها یکی از اجزای افزایش دهنده توان دیزل و در نتیجه ژنراتورها هستند. کار اصلی توربو شارژر دیزل ژنراتور در حقیقت متراکم نمودن بیشتر هوای ورودی به موتور است.

یکی از پارامترهایی که در هر موتور دیزل و یا گازسوز مطرح میگردد نسبت تراکم آن موتور میباشد. در واقع هرچه این نسبت تراکم بالاتر باشد میزان کار ناشی از احتراق گاز داخل پیستون بیشتر خواهد بود. توربوشارژرها در واقع یک کمپرسور کوچک هستند با این تفاوت که نیرونی دورانی خود را از گازهای خروجی از موتور (اگزوز) که هیچ کاربری دیگری ندارند تمانین میکنند.
به عنوان مثال ژنراتوری که دارای موتور دیزل ۱۱۰۳A-33G میباشد حداکثر توان نامی خروجی آن ۳۳KVA میباشد. حال اگر موتور دیزل این ژنراتور با همان موتور اما از نوع توربوشارژر دار یعنی مدل ۱۱۰۳A-33TG1 استفاده گردد توان نامی خروجی ژنراتور تا میزان ۵۰KVA افزایش میابد. البته استفادهه از افتر کول نیز سبب افزایش توان خروجی از موتور میگردد که آن را در بخشهای بعد توضیح خواهیم داد.

پس در واقع استفاده از توربو شارژر بر روی یک موتور سبب افزایش توان خروجی آن به ازای مصرف مشخص سوخت میگردد. البته باید توجه داشت که نصب توربو ژنراتور نیاز به روغن کاری بسیار پر قدرت محور آن دارد. لذا استفاده از یک لاین مستقیم جهت روانکاری محور آن الزامی است. همچنین مباحث مربوط به انتقال حرارت در توربو شارژرها مسئله دیگری هستند که در صورت تمایل میتوانید در مورد آنها مطالعه نمایید.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team