ژنراتورهای لوری (Leory Somer) سومر فرانسه:
شرکت لوری سومر در سال ۱۹۱۹ توسط مارکلین لرو (Marcellin Lero) تاسیس گردید(در ادبیات مصطلح بازار لروی اغلب لوری تلفظ میگردد). لوری سومر نیز از لحاظ کیفیت از برندهای برتر جهانی می باشد و از لحاظ کیفیت و قیمت در رده ژنراتورهای استمفورد هستند. بزرگترین عیب ژنراتور لوری سومر علیرغم کیفیت بالای تولیدی در مقایسه با دو برند استمفورد و مکالته، فراوانی کمتر و حضور ضعیف تر در بازار ایران است. سازندگان دیزل ژنراتور در ایران بیشتر از برند استمفورد در ساخت پکیج دیزل ژنراتور استفاده می نمایند و به دلیل نبود پشتیبانی و خدمات پس از فروش قوی ژنراتورهای لوری سومر کمتر از این برند استبال مینمایند.البته کمپانی FG Wilson که پکیجر اصلی موتورهای پرکینز می باشد موتورهای دیزل پرکینز را با ژنراتورهای لوری سومر کوپله می نماید. این امر به آن دلیل است که کمپانی پرکینز هم اکنون از سهامداران اصلی لوری سومر فرانسه می باشد. در واقع سه شرکت پرکینز، اف جی ویلسون، و لوری سومر را میتوان جزء یک هلدینگ به حساب آورد.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team