پایور دیزل آسیا از تاریخ 2008 میلادی به طور رسمی از پرکینز انگلستان گواهینامه دریافت کرد و هم اکنون تنها نماینده رسمی دیزل های پرکینز در ایران می باشد.
پرکینز – نمایندگی رسمی موتور دیزل پرکینز در ایران – پایور دیزل آسیا

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team