پرکینز نام خود را از موسس و بنیانگذار خود فرانک پرکینز (Frank perkins) گرفته است. وی در سال ۱۸۸۹ در شهر پیتر بور انگلستان متولد شد. پدر و پدربزرگ او هر دو مهندس در شرکت خانوادگی تولید ماشین آلات کشاورزی و غلتکهای راه سازی بد فورد و پرکینز (Badford & Prekins) فعالیت داشتند.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team