دیاگ دیزل ژنراتور (تنظیم موتور) از عوامل مهم و موثر بر کارکرد و عمر دیزل و در نتیجه تثبیت پارامترهای خروجی جریان ژنراتور می باشد. امروزه سیستم های الکترونیکی و به خصوص سیستم های دیجیتال از نظر دقت و سرعت و تحلیل داده ها بسیار توسعه یافته اند. این مسئله سبب گردیده که شرکت های سازنده تمایل بیشتری به استفاده از بردها و مدارات الکترونیکی و دیجیتال برروی دستگاههای خود داشته باشند. لذا استفاده از دیاگ جهت تنظیم دیزل ژنراتورها بسیار پر کاربرد گشته است.
علت توسعه دیاگ در صنعت دیزل ژنراتور؟
برای ثابت نگه داشتن فرکانس خروجی از ژنراتور و عدم آسیب به مصرف کنندها باید دور موتور دیزل همیشه در مقدار مشخصی، ثابت نگه داشته شود. شاید بتوان این نکته را بزرگترین وجه تمایز موتورهای دیزل مخصوص تولید توان الکتریکی با موتورهای دیزل صنایع دیگر همچون ماشین آلات دانست. این امر نیاز به دقت بالا در اندازه گیری پارامترهای موتور دیزل و ژنراتور تغییر آنی میزان سوخت و …. برای تثبیت دور موتور و جلوگیری از نوسان در شرایط مختف بارگیری دارد. امروزه استفاده از بردهای الکترونیکی به خصوص برروی موتورهای دیزل جهت کاربری دیزل ژنراتورها بسیار گسترش یافته و سبب بهبود پارامترهای جریان خروجی ژنراتورها گشته است.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team