خدمات پرکینز سری ۴۰۰ علاوه بر کاربرد در صنعت دیزل ژنراتور بر روی دستگاههای صنعتی و کشاورزی نیز استفاده میشوند.
خدمات پرکینز – نمایندگی رسمی دیزل های پرکینز در ایران – پایور دیزل آسیا

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team