ارزش هریک از سکوهای نفتی فراساحل(Offshore) فارغ از پروسه حمل و نصب در محل چند صد میلیون دلار میباشد. هزینه های اداره کردن این سکوها در روند مدیریت پروژه به صورت لحظه ای محاسبه و هر ثانیه(هر ثانیه)کوتاهی متحمل هزینه های ملی به کشور میگردد.

تابلو سنکرون – دیزل ژنراتور – Synchronization Panel

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team