برنامه ریزی ECM یا دیاگ(تنظیم موتور) از عوامل مهم و موثر بر کارکرد و عمر دیزل و در نتیجه تثبیت پارامترهای خروجی جریان ژنراتور می باشد. امروزه سیستم های الکترونیکی و به خصوص سیستم های دیجیتال از نظر دقت و سرعت و تحلیل داده ها بسیار توسعه یافته اند. این مسئله سبب گردیده که شرکت های سازنده تمایل بیشتری به استفاده از بردها و مدارات الکترونیکی و دیجیتال برروی دستگاههای خود داشته باشند. لذا استفاده از دیاگ جهت تنظیم دیزل ژنراتورها بسیار پر کاربرد گشته است.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team