محاسبه ابعادی ورودیهای هوا، ارتفاع اتاق و … در هنگام نصب دیزل ژنراتور باید مسائلی را در نظر گرفت که توضیح آن در این مقاله نمیگنجد. اما نکات کلی که باید در طراحی کلی در نظر گرفت که در ادامه آمده است.
نصب دیزل ژنراتور
همیشه توجه نمایید که در نصب دیزل ژنراتور هوای ورودی باید از سمت ژنراتور وارد و از سمت رادیاتور موتور دیزل خارج گردد. این امر به این دلیل است که اصولاً دمای ژنراتور همیشه پایین تر از موتور دیزل است. این امر سبب میگردد که هوای محیط به راحتی بتواند گرما را از ژنراتور و موتور دیزل جذب نماید.
در برخی موارد دیده میشود که کارفرمایان جهت خنک کاری بیشتر دیزل ژنراتور از چندین ورودی و خروجی هوا استفاده میکنند. این امر در بسیاری مواقع سبب به هم ریختگی جریان هوای اطراف دیزل ژنراتور میگردد که تاثیر معکوس و آسیب رسان بر روی کارایی ژنراتور و موتور دیزل خواهد داشت.. شکلهای زیر میتوانند توضیح کاملتری در این مورد مشاهده نمایید.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team