تا ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح دریا میزان تاثیر افت فشار بر موتور دیزل و ژنراتور نا محسوس است. در صورت استفاده دائمی و نصب دیزل ژنراتور در ارتفاعی بیش از این میزان مصرف سوخت و همچنین آلایندگی موتور افزایش خواهد یافت. در صورت نصب دیزل ژنراتور خود در ارتفاعی بیش از ۶۰۰ متر حتماً با نمایندگی رسمی مشورت نمایید. اورهال دیزل ژنراتور

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team