اجاره دیزل ژنراتور یکی دیگر از خدمات اصلی شرکت های فعال در صنعت دیزل ژنراتور می باشد.
در بسیاری از پروژه های پیمانکاری با توجه به کوتاه بودن زمان استفاده از دیزل ژنراتور، خرید آن مقرون به صرفه نمی باشد.
لذا اجاره دیزل ژنراتور در اینگونه موارد بهترین راهکار برای کاهش هزینه های کارفرمایان می باشد.
فاکتورهای موثر بر قیمت اجاره ماهانه ژنراتور
قیمت ماهانه اجاره دیزل ژنراتور به عوامل متعددی بستگی دارد. از جمله عوامل موثر بر قیمت اجاره ماهانه دیزل ژنراتور می توان به توان دیزل ژنراتور، مدت اجاره دیزل ژنراتور، سایلنت بودن ژنراتور و … اشاره کرد.بدیهیست که میزان اجاره ماهیانه با افزایش توان دستگاه افزایش میابد. همچنین قیمت اجاره دیزل ژنراتور سایلنت از ژنراتور بدون کانوپی سایلنت بالاتر میباشد. در مقایسه با دو فاکتور قبلی در صورت افزایش تعداد ماه های اجاره میزان اجاره ماهیانه دستگاه کاهش میابد. این امر به دلیل سرشکن شدن برخی هزینه های ثابت در تعداد ماه های اجاره میباشد.

2017 Powered By PaivarDiesel Asia | Theme By PaivarDiesel Asia Team